Logo Lúpulo Gallego
Inicio Produtos Servizos Calidade Contacto

Galego | Castellano

FICHA DE SEGURIDADE


TITULO: FSEG PELLET DE LÚPULO


1.- Produto e provedor:

Compañía: LÚPULO GALEGO S.L.

Dirección: C/ Novóa Santos Nº 26, 1º A. CP 15006 A Coruña. CIF B-70299698

Produto: Pellets de lúpulo.

Familia química: produto natural, N/A.

Fórmula: N/A.

2.- Material e compoñentes:

Po de lúpulo prensado e peletizado de Humulus lupulus L. que contén celulosa, resinas e aceites esenciais de lúpulo.

3.- Datos físicos:

Consistencia: Solida

Aparencia e olor: pelets sólidos de 12-15 (lonxitude) x 7 mm (diámetro). Cor: verdoso con intensidades segundo variedades e olor: típico aroma a lúpulo.

4.- Risco de incendio e explosión:

Flash point: N/A Límite flamable: N/A Medio de extinción: auga, escuma e CO2.

Procedemento específico para loita contra incendio: Non se require.

Perigo inusual de incendio e explosión: ningún coñecido.

5.- Riscos para a saúde:

Valor límite albor: ningún coñecido

Procedemento de emerxencia e primeiros auxilios: non se requiren.

6.- Procedementos para derramos ou fugas:

Procedementos normais como para calquera produto agrícola non perigoso bio-degradable e aceptable en vertedoiros.

7.- Proteccións especiais e información de precaución:

Protección respiratoria: aconséllase máscara anti po se se xera po.

Ventilación: normal.

Luvas protectoras: N/A

Protección ocular: N/A

Outro equipo de protección: N/A

Outras precaucións: non se precisan