Logo Lúpulo Gallego
Inicio Produtos Servizos Calidade Contacto

Galego | Castellano

TABOA DE PREZOS 2015


SUMINISTRO de lúpulo cultivado en Galicia. Variedade Nugget.

Certificado Rto (CE) 1850/2006. Nº R.G.S.E.A.A. 24001656-CVALIDEZ DO ORZAMENTO: O orzamento ten validez ata fin do ano da colleita.

(*) O pelado manual e unha acción social incluida no programa de RSE da Cooperativa LUTEGA en colaboración con CÁRITAS

PAGO: Contado / Contrato comercial (condicións contractuais Rto (CE) 1557/2006)

DESCONTOS: Por contrato o longo prazo, aplicanse descontos segundo a escala de pedido


A Coruña, a 1 de xullo 2015Entrega de mercancia acollida a excepción prevista na Disposición Adicional 1ª da Lei 11/1997 de envases

A responsabilidade da correcta xestión dos envases se traslada ao receptor dos mesmos e no derradeiro

lugar corresponde ao poseedor final, quen está obrigado a sua entrega nun xestor autorizado de residuos.  AGOTADA